Д-р Николай Атанасов Гавраилов

Nikolay_Gavrailov

Ортопедия и травматология

Образование: Висше, лекар – МУ Варна, 1994г.

Специалност: Ортопедия и травматология – МУ Варна, 2001г.

Курсове и специализации:

  • Участие във всички конгреси и конференции на БОТА

Лекарска практика

  • От 1994г. до 1996г. – обща хирургия в ХО МБАЛ гр. Каварна;
  • От 1996г. до 2001г. – лекар в ОТО на Окръжна болница гр. Варна;
  • От 2001г. до сега – лекар – специалист в „МЦ-I Каварна” ЕООД;
  • От 2011г. до сега – лекар – специалист в „ДКЦ-І Добрич”ООД – гр. Добрич