Д-р Николай Иванов Николов

Dr_Nikolai_Nikolov

Образование: Висше, медицина 1997 г.

Специалност: Кардиология, придобита 2014 г.

Курсове и специализации: Ехокардиография – експертно ниво – 2019 г.

Лекарска практика:

Център за спешна медицинска помощ – 1997 – 2003 г.;

Кардиологично отделение в „МБАЛ Добрич“ АД – 2003 – 2020 г.;

Завеждащ кардиологично отделение – от месец април 2020 г. до месец ноември 2020 г.

Кардиолог в ТЕЛК – 2017 – 2020 г.