Д-р Николина Колева

Образование: Висше, лекар
Специалност: Педиатрия
Курсове и специализации:
• Курсове за следдипломна квалификация
• Курс по „Ултразвукова диагностика“- 2022 г.
• Участие в медицински конференции, свързани с новости в „Педиатрията“
Лекарска практика:
• От месец декември 2012 г. до месец юни 2023 г. работи в „Педиатрично отделение“ към „МБАЛ- Добрич“ АД
• От месец октомври 2023 г. работи в „ДКЦ-1 Добрич“ ЕООД