Д-р Олга Димитрова

dimitrova

Ендокринология и болести на обмяната

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1982г.

Специалност:
Вътрешни болести – МА София, 1990 г.;
Ендокринология и болести на обмяната – МА София, 1998г.;

Курсове и специализации:

  • Ехография на щитовидна жлеза;
  • Изследване и лечение на остеопороза;
  • Обучение на болни със Захарен диабет;
  • Х-ти Национален Конгрес поeндокринология, 2013г.

Лекарска практика:

  • От 1987г. до 2011г. работи в МБАЛ – гр. Добрич;
  • От 01.11.2011г. – в “ДКЦ-І Добрич” ООД.