Д-р Пенка Маринова

D-r Penka Marinova

Кардиология

Образование: Висше, лекар – ВМИ Варна, 1982г.

Специалност:
Вътрешни болести – МА София, 1990г.
Кардиология – МА София, 1992г.

Курсове и специализации:

 • Ехокардиография – 1994г.;
 • Инванзивна диагностика в кардиологията – МУ- София, 1996г.;
 • Диагностика и терапия на исхемичната болест на сърцето – МУ София 1996г.;
 • Курс „Велоергометър АХ 1 и прилежаща компютърна система” – 2002г.;
 • Профилактика, диагностика и терапия на сърдечно-съдовите заболявания – 2005г.;
 • От острия коронарен синдром до сърдечната недостатъчност – 2006г.;
 • Отчитане и профилактика на СС риск – 2005г.;
 • Профилактика на предсърдното мъждене – 2005г.;
 • Лечение и превенция на ЗД и сърдечно-съдовите усложнения – 2005г.;
 • Сърдечна недостатъчност – 2005г.;
 • Терапия на дисплидимиите – 2004г.;
 • Master-cours по хипертония и оценка на кардиоваспуларния риск на Европейската асоциация по хипертония – 2006г.;
 • Курс «Кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност» – МУ Варна, 2009г.;
 • Курс „Бременност и сърдечно-съдови заболявания” – Трявна, 2010г.;
 • Основен курс по ехокардиография – МУ София, 2010г.;
 • Курс „Алгоритми за поведение при сърдечно-съдови и ендокринни заболявания” – 2010г.;
 • Курс „Ехокардиографска оценка на клапните болести” – МУ София, 2011г.;
 • Курс „Доплер ехокардиография” – МУ София, 2011г.;
 • Курс „Ехокардиография в спешната кардиология” – МУ София, 2012г.;
 • „ХІІІ -ти Национален Конгрес по кардиология” – София, 2012г.

Лекарска практика:

 • От 1982г. до 1987г. – ординатор – Първо вътрешно отделение – МБАЛ Добрич;
 • От 1988г. до 1992г. – старши асистент – ВМИ Варна;
 • От 1992г. до сега – кардиолог – „ДКЦ-І Добрич” ООД.