Д-р Светлана Павлова

 

Образование: Висше, лекар
Специалност: Вътрешни болести; Онкология
Курсове и специализации:
• Курс по абдоминална ехография и повърхностни структури – 1994 г.;
• Курс по медицинска педагогика  – 2011 г.;
• Удостоверение но тема: Стандарти комплексно, оперативно, химиотерапевтично
и лъчево лечение на основните онкологични локализации и актуализация на консесуса
за химиотерапия – 2005 г;
• Участие в много български и чуждестранни конгреси и симпозиуми , участие в конгреси на ESMO и ASCO;
Лекарска практика:
• От 1984 г. до 01.04.2011 г. работи в МБАЛ- Добрич АД в трето вътрешно отделение, ординатор;
• От 01.07.1986 г. до 01.07.1994 г. асистент медицинска онкология във ВМИ гр.  Варна -филиал Добрич.  От 01.04.2011г. е началник отделение;
• От 01.07.2000 г. работи и СИМП- самостоятелна практика;
• От 2022 г. работи в „ДКЦ-1 Добрич“ ЕООД – онколог;