Д-р Цветана Стефанова Йорданова

д-р Цветана Йорданова

д-р Цветана Йорданова

Пневмология и фтизиатрия

Образование: Висше, лекар – MУ Варна, 1996г.;

Специалност:
Вътрешни болести – МУ Варна, 2005г.;
Пневмология и фтизиатрия– МУ Варна, 2013г.;

Курсове и специализации:

  • Курс по спирометрия – два модула;
  • Обучение на тема „Трудно управление на дихателните пътища”;
  • Курс „Интерстициални белодробни болести и грануломатози”

 

Лекарска практика:

  • От 2003г. до 2005г.  работи в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна в Спешен център;
  • От 2005г до момента, работи в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна в Интензивно респираторно отделение;
  • От юни 2015г. до момента, работи в „ДКЦ-І Добрич” ООД като лекар-специалист по пневмология и фтизиатрия.