Д-р Александър Щерев

д-р Александър Щерев

д-р Александър Щерев

Образование: Висше, лекар –ВМИ гр.Варна 1985 г.

Специалност: – Акушерство и гинекология – 1994 г.

Здравен мениджмънт – 2006 г.

 

Курсове и специализации:

Курс „Ултразвук в АГ – 1994 г.

Курс „Оперативна гинекология” – 1997 г.

Курс „Пренатална диагностика на наследствените болести и вродени аномалии” – 2001 г.

Национален семинар „Национална система 112 и медицинско осигуряване при възникване на екстремални ситуации” – 2007 г.

Експерт по акредитация на ЛЗ – 2004 г.

 

Лекарска практика:

1985 г. – 1987 г. – участъков лекар с.Василево

1987 г. – лекар АГ в гр.Ген.Тошево

2016 г. до момента в „ДКЦ – 1 Добрич”ЕООД