Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

AGАкушерството е област от клиничната медицина, която изучава физиологичните и патологичните процеси, свързани със зачатието, бременността, раждането и следродовия период, и разработва методи за подпомагане на раждането, за профилактика и лекуване на усложненията у жената и новороденото.

Гинекологията е част от клиничната медицина, която изучава физиологията на женските полови органи, техните болести, предпазване и лекуване. Акушерството и гинекологията са свързани с много раздели на медицината, но особено тясно с ендокринологията, ембриологията и физиологията.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

CIMG0104

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • 89.36 Външно изследване на млечни жлези
 • 89.36 Обучение за самоизследване на млечни жлези
 • Z32 Посткоитален тест
 • 91.49 Изследване на цервикален скор
 • 93.07 Антропометрия (мензурация)
 • 04.81 Инфилтрационна аналгезия
 • 96.49 Поставяне на лекарства във влагалищетo
 • 96.14 Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада
 • 69.7 Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства
 • 97.71 Неоперативно отстраняване на вътрематочни противозачатъчни средства
 • 70.11 Хименотомия
 • 70.76 Хименорафия
 • 71.9 Полипектомия
 • 91.43 Вземане на материал за микробиологично изследване
 • 91.46 Вземане на материал за цитологично изследване
 • 98.17 Отстраняване на чуждо тяло от влагалище
 • 70.13 Адхезиолиза на влагалище
 • 71.3 Пробна ексцизия на материал от влагалищна стена или шийка
 • 67.19 Абразио на цервикален канал
 • 88.76 Абдоминална ехография
 • 88.78 Трансвагинална ехография
 • 70.21 Колпоскопия
 • Z04.4 Експертиза за сексуално насилие
 • 88.73 Ехография на млечна жлеза
 • Z12.4 Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка
 • Z12.3 Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на млечните жлези

Високоспециализирани медицински дейности:

 • 67.32  Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на  маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
 • 67.11  Колпоскопия с прицелна биопсия
 • 68.16  Аспирационна ендометриална биопсия
 • 85.0  Инцизия на млечна жлеза

Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

AG2СПЕЦИАЛИСТИ Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина

Д-р Милена Николова, Договор с НЗОК

Д-р Александър Щерев