Анестезиология и интензивно лечение

anesteziologiya_i_intenzivno_lechenieАнестезиологията е наука, която с помощта на фармакологични и други средства се създават подходящи условия за извършване на оперативна намеса, диагностична или терапевтична процедура.

Много манипулации – оперативни, диагностични и лечебни, изискващи обезболяване, се извършват в амбулаторна обстановка.

Амбулаторната анестезия се прилага след предварителен клиничен преглед.
На болните се осигурява компетентно наблюдение в следанстезионния период до пълно събуждане, възстановяване на рефлексите, адекватност.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

Високоспециализирани медицински дейности:

  • 89.07 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция анестезия
  • 39.96 Венозна анестезия
  • Z01.5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици

СПЕЦИАЛИСТИ Анестезиология и интензивно лечение

Д-р Георги Козаров, договор с НЗОК

Д-р Мариян Ананиев, договор с НЗОК