Вирусология

В Микробиологична лаборатория, сектор Вирусология се извършват серологични изследвания за откриване на вирусни инфекции:

Спин
Анти HIV 1 и HIV 2 антитела

Рубеола
Доказване на атитела тип IgG и IgM

Хепатит A
Анти HAV-антитела тип IgM

Хепатит В

  • HBsAg /гювърхностен антиген, Австралийски антиген/
  • Анти HBsAg -антитела – титър
  • Анти НВс IgM   антитела /за cor антиген/
  • HBeAg

Хепатит С
Анти HCV

Инфекциозна мононуклеоза -EBV (Epstein-Bar virus)
Установяване на хетерофилни антитела с реакция Paul-Bunnell

Лекарският екип на микробиологична лаборатория притежава сертификати от редовен, външен, републикански контрол върху серологичната диагностика на рубеола, вирусни хепатити тип А, В и С и вируса нa СПИН. Това позволява сключване на договор с РЗОК за извършване на тези изследвания с НМДД /направление за медико – диагностична дейност/.

Морбили
Доказване на антитела тип IgG иIgM.

 

СПЕЦИАЛИСТИ:

Д-р Вярка Еринозова, договор с НЗОК

Д-р Весела Цветкова, Договор с НЗОК