Ушно-носно-гърлени болести

ushno-nosno-garleni-bolestiОториноларингологията е дисциплина занимаваща се с анатомията, физиологията и заболяванията /остри и хронични/ на ушите, носа, гърлото, ларинкса и слюнчените жлези.

Тук спадат още заболяванията на хранопровода и бронхите, дефектите на гласа и слуха.

Специализирани медицински дейности:

 • Първично посещение при  специалист
 • Вторично посещение  при  специалист
 • 21.21 Риноскопия
 • 21.03 Локално лечение при епистаксис
 • 97.32 Отстраняване на назална тампонада
 • 98.12 Отстраняване на чуждо тяло от носа
 • Скопия на нос, фарингс и епифарингс, и хипофаринкс:
  > 21.21 Скопия на нос
  > 29.11 Скопия на фарингс, и епифарингс и хипофаринкс
 • 31.42 Индиректна ларингоскопия
 • 18.11 Отоскопия
 • 95.42 Клиничен тест за слух (без аудиометрия)
 • 96.52 Промивка на външен слухов канал
 • 98.11 Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
 • 18.4 Шев при разкъсвания на външно ухо
 • 18.02 Инцизия в областта на външен слухов проход
 • 20.09 Парацентеза на тъпанчевата мембрана
 • 97.23 Смяна на трахеостомна канюла
 • 18.12 Вземане на биопсичен материал от външно ухо
 • 21.1 Инцизия на носа при възпалителни процеси
 • 20.8 Проби за проходимост на Евстахиева тръба
 • 95.44 Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване

Високоспециализирани медицински дейности:

 • 22.01 Пункция и аспирация на максиларен синус
 • 21.22 Вземане на биопсичен материал от нос
 • 95.41 Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия
 • 21.02 Задна назална тампонада
 • 21.71 Задно наместване на носна фрактура
 • 28.0  Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

 

ushno-nosno-garleni-bolesti2Безплатно предоставяните медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето, и съгласно чл.64а, ал.1 т.3, от ЗЗО

Чл. 82. (1) Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани със:
1. медицинска помощ при спешни състояния;
3. стационарна психиатрична помощ;
4. осигуряване на кръв и кръвни продукти;
5. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
6. задължително лечение и/или задължителна изолация;
7. експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност;
8. заплащане на лечение за заболявания по ред, определен от министъра на здравеопазването;
9. медицински транспорт по ред, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Всеки български гражданин ползва:
1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и техническите средства за прилагането им;
2. пълен обем от противоепидемични дейности;
3. достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални и общински здравни програми.
(3) Децата до 16-годишна възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
(4) Децата, настанени в лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, имат право на безплатни медико-социални грижи.
(5) Дейностите по ал. 1, 2, 3 и 4 се финансират от републиканския бюджет и от общинските бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

 

СПЕЦИАЛИСТИ Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Гина Кралева, договор с НЗОК

Д-р Любка Дженкова