Морелечение на Псориазис Вулгарис

Псориазис вулгарис е едно от разпостранените кожни заболявания. То протича хронично, с периоди на изостряне и покой. Засяга хора в най-активната им възраст. През летните месеци интензитетът на слънчевата радиация нараства и заболеваемостта е най-ниска, а през зимно-пролетните -–се повишава.

Неяснотата в причината на заболяването все още, създава трудности и при лечението. Но многото сравнителни проучвания днес доказват, че при морелечение се получават най-добри резултати – непосредствени и далечни. Удължават се периодите без болестни прояви и намаляват клиничните симптоми. Морелечението се оказва не само лечение, но и перфектна профилактика на псориазиса. Проучванията съобщават много добри резултати : клинично оздравели са 50% от болните, а с голямо подобрение и подобрение – 57% . След морелечение се получава значително дълъг период без прояви.

Благаприятни за морелечение на болните са топлите слънчеви месеци – май до септември. Решаващо лечебно действие оказва слънцето. Най-бърз и най-добър ефект се постига при начална по-интензивна доза на слънчево облъчване. Околната здрава кожа трябва да се маже със слънцезащитни продукти. Така защитена, кожата може да се излага на слънце 40-60 мин. още първия ден. На 48-я час се установява вече намаляване на псориатичните плаки. Предпазването на здравата кожа е необходимо през първите няколко дни. След това кожата привиква и дори лекото й зачервяване е благоприятно за оздравителния процес.

Този метод на слънчевите бани се прилага при по-обширни и по-стари кожни изменения. При ранните клинични форми, с по-дребни обриви, слънчевите бани могат да се проведат така:

Първото излагане на слънце е с продържителност 20 мин. Плученото леко зачервяване преминава след 24часа. Следващите облъчвания се правят с прогресивно увеличаване на времето с 30-40% от първоначалната доза, до достигане до 2-3 часа.

Резултатното протичане на слънцелечението е свързано и с някои изисквания:

Преди излагането на слънце, плаките да се почистят основно, за да не служат като бариера, най-вече за лъчите от ултравиолетовия В-спектър. Друго много важно условие е ,слънчевите бани да се провеждат в температурно комфортни условия, каквито са на нашето черноморие.Слънцелечението трябва да е безпотно, т.е. при прегряване. Морските къпания ще осигурят безпотна слънчева баня. Добре е да се дозира продължителността на къпането, според температурата на морската вода: при 18-19 градуса – 3-5 мин., при 22-23 градуса – 5-15 мин. и от 24 нагоре –9-30 мин. Не бива да се допуска преохлаждане на тялото. Кожата не бива да се подсушава, а да остане на слънце. Морската вода има излющващо плаките действие, затова освен под формата на морски къпания, се прилагат и вани (36-37 градуса). Използват се и компреси с морска вода, особено – вечер. Могат да се правят компреси и с матерна луга, както и кални апликации.

Най-добър ефект имат морските бани през околообедните часове. Желателно е да се излага на слънце цялото тяло – в условията на адамов и евин плаж. Опитът показва, че необлъчената кожа не се повлиява.

Д-р Яна Събева – специалист Кожни и венерични болести
„ДКЦ-І Добрич“ ЕООД