НОВА АПАРАТУРА ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В „ДКЦ-І ДОБРИЧ” ООД

НОВА АПАРАТУРА ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В „ДКЦ-І ДОБРИЧ” ООД
Най-новата придобивка на „ДКЦ-І Добрич” ООД е операционен очен микроскоп. Проведена е обществена поръчка и спечелилата фирма е доставила микроскоп „Allegra 900”от най-висок клас на немската фирма „Мюлер Ведел”…… виж тук

НОВА АПАРАТУРА ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО НА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ