ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №ОП-2018-5 С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ЕООД”

Заповед за откриване на процедурата:

Заповед РК-12-090

Обява:

Обява

Документ по ESPD-BG:

espd-request

Образци – заявление за участие, техническо предложение, ценово предложение, декларации, договор:

Документи_образци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП:

Инф.обява за ОП по чл.20 ал.3

Заповед комисия:

Заповед комисия_10.12.2018

Протокол №1 от 10.12.2018г.:

Протокол №1_10.12.2018

Заповед за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти:

Заповед удълж.срок

Информация за публикувана в профила на купувача за удължаване на срока на обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП:

Info udalg.srok

Протокол №2 от 14.12.2018г.:

Протокол №2_14.12.2018

Решение:

Решение_РК-12-103_18.12.2018

Договор:

Договор_Бултехномед