Очни проблеми при работа с видеотерминали

Навлизането на модерните технологии в ежедневието ни води до непрекъснато увеличаване на броя на работещите на видеотерминали.Това е свързано с нарастване на пациентите с очни проблеми, предизвикани от продължителната работа на компютър. Над 50% от работещите на видеотерминали (ВТ) се оплакват от очен дискомфорт.

За обединяване на тези проблеми е въведено понятието компютърен зрителен синдром (КЗС). Според Държавната администрация по трудова безопастност и здраве при работа на САЩ , КЗС представлява комплекс от очни и зрителни проблеми , които са свързани с използането на компютри. Най-често това са зрителна умора, замъглено зрение, дразнене и сухота в очите, проблеми при фокусирането, двойно виждане, главоболие и болки във врата. Причините водещи до посочените симптомимогат да бъдат разделени в две големи групи:

1. От една страна такива, свързани със зрителната система, например рефракционни аномалии, неадекватното им коригиране, проблеми с акомодацията, нарушение в бинокулярното зрение,сухо око и др.

2. От друга страна, голямо значение има правилната организация на работното място, премахване на източниците на заслепяване и не на последно място психическото напрежение по време на работа.

Редица проучвания установяват, че най-чести симптоми са зрително напрежение, замъгляване на зрението и главоболие.

На първо място като причина за зрителните проблеми се разглеждат рефракционните аномалии и неадекватното им коригиране – 47.8% от случаите. Установена е статистически значима връзка между наличието на рефракционна аномалия и появата на болки в очите в края на работния ден, което съответства на твърдението на други автори, че рефракционните аномалии са едни от основните причини за появата на компютърния зрителен синдром.

Замъгляването на зрението и трудното фокусиране се свързва с пресбиопията /старческото далекогледство/. Важното е да се отбележи, че поради специфичното разстояние, на което обикновенно е разположен мониторът (около 60-70см. от очите), очилата изписани за далеч или за четене, се оказват неудобни и това налага изписване на очила специално за работа на компютър.Често неудобни са и прогресивните стъкла, тъй като зоната за гледане на междинно разстояние се намира надолу, което принуждава пациента да повдигне главата си нагоре, а това е свързано със заемане на принудително положение и поява на болки във врата и главоболие.За да се избегне това са разработени прогресивни стъкла, при които в горната половина има голяма зона за средна дистанция (на която се намира мониторът), а долу е зоната за близо (клавиатура ,бюро).

Другата важна причина за очен дискомфорт при работа с видеотерминали е рядкото мигане и предизвиканите проблеми, свързани с очната повърхност и тъй нареченото „сухо око”.

Установено е, че честотата на спонтанното мигане при четене и използване на видеотерминали е между 1,4 и 14,4 премигвания в минута, при поглед в първа позиция и между 8 и 21 премигвания в минута при разговор -между 10,5 и 32,5 премигвания в минута.

Според едни автори редукцията на честотата на мигане, предизвикана от работа на компютър, се определя от централно нервни механизми, които нямат връзка с периферните сетивни окончания.Според други автори високо разположения монитор принуждава окото да работи с широко отворена очна цепка, което способства за по-бързо изпарение на сълзите и поява на парене и зачервяване.

По отношение на слъзната секреция в 45% от случаите се установява връзка между недостатъчната секреция на сълзи и появата на болки и зачервяване на очите в края на работния ден.Добре известно е, че основно средство за преодоляване на неприятните усещания при сухота в окото е изполването на изкуствени сълзи .

Важно значение за появата на компютърния зрителен синдром има и организацията на работното място и редуването на периоди на работа и почивка.Установено е, че почивките допринасят за намаляване на промените на зрителната острота по време на работа и за нейното по-бързо възстановяване.

Освен споменатите в нормативните документи почивки от 15 минунути, на всеки час работа е препоръчително да се правят и така наречените микропаузи по 1-2 минути. Редица проучвания доказват високата ефективност на микропаузите в профилактиката на мускулно – скелетните оплаквания и зрителната умора при работа с ВТ.

Основните причини, водещи до очни проблеми при работа с видеотерминал са наличието на рефракционни аномалии, недостатъчната слъзна секреция и липсата на почивка по време на работа.

Ранното откриване на проблема, адекватната корекция с очила, използването на изкуствени сълзи и създаването на ергономично работно място биха довели до намаляване на очния дискомфорт и подобряване на качеството на живот на работещите с видеотерминали.

Д-р Велина Комарева – офталмолог
„ДКЦ – І Добрич” ООД гр. Добрич