Профил на купувача

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички участници, подали оферти по обществената поръчка с открита процедура: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура: Лабораторен бинокулярен микроскоп на стойност до 1000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове на стойност до 2000 лв. с ДДС; Апарат за електротерапия с нискочестотни токове с модул за електростимулативна диагностика на стойност до 2200 лв. с ДДС; Акушеро-гинекологичен стол на стойност до 1900 лв. с ДДС и Електрическа гипсорезачка на стойност до 1400 лв. с ДДС”, че на 12.11.2015 г. от 11.30 часа, в залата на IV-ти етаж на сградата на „ДКЦ I-Добрич”ООД, ще бъдат отворени ценовите предложения.

Обществени поръчки

Публични покани

Предварителни обявления

Вътрешни правила

Архив