РЕЗУЛТАТИ от проведената в „ДКЦ-І ДОБРИЧ”ООД кампания за борба с неоткритата глаукома

 

         От 12 до 21 март 2014 год. в „ДКЦ-І Добрич” беше проведен скрининг – тонометрия на 431 пациенти на възраст над 35 години. От тях вътреочно налягане беше измерено на 108 души настанени в „Дом за стари хора” в гр.Добрич. При тях на 9 души беше измерено високо вътреочно налягане (ВОН). С писмо до Директора на ДСХ е изпратен списък на хората, които подлежат на допълнителни изследвания с цел отхвърляне или доказване на диагнозата Глаукома, назначаване на лечение и последваща диспансеризация.

В очните кабинети на „ДКЦ-І Добрич” беше измерено очното налягане на 323 души. От тях повишено налягане беше открито на 16 пациента (5%). В половината от тях беше установена фамилна обремененост. Пациентите с високо очно налягане се насочиха към офталмолог за допълнителни изследвания и доказване на заболяването – глаукома. На петима беше поставена диагнозата и започнато лечение. Заедно с това бяха диспансеризирани за глаукома и информирани за контролните прегледи по Здравна каса на 6 месеца.

 

 

Д-р Велина Комарева , офталмолог

Управител на „ДКЦ-І Добрич”ООД