Платени медицински услуги в Гастроентерологичен кабинет

Амбулаторен първичен преглед 35.00 лв.
Амбулаторен вторичен преглед 30.00 лв.
Гастродуоденоскопия 75.00 лв.
Сигмоидоскопия 75.00 лв.
Цялостна колоноскопия с биопсия 90.00 лв.
Eхографска диагностика на коремни органи 20.00 лв.

Медицински консумативи по т.3, т.4, т.5                                                                       5.00 лв.