Д-р ВАНЯ БОТЕВА

д-р Ваня Ботева

д-р Ваня Ботева

Образование: Висше, Магистър по медицина; МУ Стара Загора 1993 г.

Специалност: Клинична лаборатория 2018 г.

Курсове и специализации:

  • Основен курс: „Клинична лаборатория“ – УМБАЛ „Александровска“ гр. София 2015 г.
  • Основен курс : “Пневмология и фтизиатрия“ в клиника „Белодробни болести и фтизиатрия“- гр. София 1999 г.
  • Обучение в административни квалификационни курсове :“Умение за управление, планиране и координация на дейността в управлявания отдел на администрацията и отделението в лечебното заведение“ – 2005 г. – 2010 г.

Лекарска практика:

  • От 1993 г. до 1998 г. работи в „Специализирана болница за белодробни болести в с. Радунци/ Община Мъглиж; Област Стара Загора/ в Първо Вътрешно отделение – Белодробна ТБК;
  • От месец Май 1998 г. до месец Октомври 2003 г. работи в ДПБ „Карвуна; Община Балчик в белодробно отделение – ТБК;
  • От месец Октомври 2003 г. до месец Юли 2005 г. работи в РЗОК -Добрич като младши инспектор, лекар контрольор в отдел КИМСП;
  • От месец Август 2005 г. до месец Декември 2010 г. работи в РЦЗ -гр. Добрич като началник отдел „МДЛП“ в Дирекция „Здравни дейности“;
  • От месец Януари 2011 г. до месец Октомври 2012 г. работи лекар в Клинична лаборатория при „МБАЛ Добрич“ АД;
  • От месец Ноември 2012 г. до месец Октомври 2020 г. работи лекар в Клинична лаборатория на „МБАЛ Балчик“ ЕООД;