СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 24.07.2014 г /четвъртък/ от 14:00 ч. ще бъдат отворени ценовите предложения на фирмите – участници в откритата процедура на обществената поръчка за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация обучение и гаранционно обслужване на медицинска апаратура: нов фетален монитор за Акушеро-гинекологичен сектор на стойност 1 800 лв с ДДС, нов ехографски апарат за педиатричен кабинет на стойност до 4 500 лв. с ДДС, нов апарат за магнитотерапия на стойност до 5 000 лв с ДДС, нова проявителна машина за сектор „Образна диагностика” на стойност до 6 800 лв. с ДДС, употребяван апарат за факоемулсификация на стойност до 6 200 лв. с ДДС и нов електрическистол-маса за Очен операционен сектор на стойност до 10 000 лв. с ДДС, за нуждите на „ДКЦ–I Добрич”ООД по обособени позиции”.От името на комисията за разглеждане,оценка и класиране на офертите