АНАЛИЗ НА ДИСПАНСЕРИЗИРАНИТЕ ЗА ГЛАУКОМА ПАЦИЕНТИ В „ДКЦ-І ДОБРИЧ”ООД

Към 1 март 2014 година в „ДКЦ-І Добрич”ООД има 736 души, диспансеризирани за глаукома. Разпределението им по пол е: 65.4 % (481) жени, а  34.6 % (255) мъже. По възраст пациентите са разпределени в следните групи:

  • до 30 години – 7 (0.9 %)
  • от 31 до 40 години – 20 (2.7 %);
  • от 41 до 50 години – 35 (4.8 %);
  • от 51 до 60 години – 116 (15.8 %);
  • над 61 години – 558 (75.8 %);

От тях 70.2 % (517) живеят в градовете на област Добрич, а 29.8 % (219) в селата.

От диспансеризираните за глаукома 83.4% (614) са с първична глаукома, останалите – 16.6% (122) са с вторична глаукома. От диспансеризираните 379 (51.5%) имат придружаващо заболяване хипертонична болест, а 85 (11.5%) – захарен диабет.

По отношение на лечението на 691 пациента (93.9%) е приложено медикаментозно лечение, а на 45 (6.1%) оперативно лечение. Пациентите на медикаментозно лечение прилагат монотерапия 280 (40.5%), а 411 (59.5%) са на комбинирана терапия.

 

Д-р Илиана Ананиева, офталмолог

„ДКЦ-І Добрич”