Клинична лаборатория

klinichna_laboratoriyaСъвременната клинична лаборатория разполага с методи за измерване на циркулиращите в кръвта хормони с цел откриване хормонална дисфункция и осигуряване на мониторирано лечение на многобройните разстройства и заболявания на невроендокринната система. Хормоните са лабораторни показатели за оценка функцията на хипоталамуса и хипофизата, щитовидната жлеза, паращитовидните жлези, надбъбречните жлези, репродуктивната система.
Растежът и диференцияцията на клетките в организма се контролират от отделни тъкани, чрез положителни и отрицателни биологични сигнали, изпращани до прицелните тъкани.
Комуникацията между нервната система и клетъчната функция се осъществява от невротрансмитери, ендокринна система, междуклетъчни медиатори, мембранни рецептори на прицелните клетки, вътреклетъчни медиатори и краен получател на сигнала.

 

klinichna_laboratoriya3Високо специализирани лабораторни изследвания

Хормонален анализ

ХХормон е всяко вещество в организма, което пренася сигнал, който предизвиква някаква промяна на клетъчното ниво (биологичен отговор). Участвайки в процеса на сигнална трансдукция, хормоните осъществяват хомеостазата на организма на определено ниво. Те постъпват в циркулацията в много ниски концентрации и имат кратък период на полуживот, но висока биологична активност. Затова измерването им изисква високо технологични методи и себестойността им е висока.

klinichna_laboratoriya4За да се постигне надежност и ефективност на хормоналните изследвания е необходимо те да се извършват с надеждната, отговаряща на съвременните изисквания аналитична система, с каквато “ДКЦ-1 Добрич“ разполага, както и спазване на показания, преданалитични изисквания, прилагане на вътрелабораторен качествен контрол и участие в система на външна оценка на качеството.

Клиничната лаборатория е разположена в сградата на ДКЦ-1 ІІІ-ти етаж, 325 кабинет. Ръководи се от Д-р Мариана Николова, която отговаря на нормативните изисквания за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване.

 

CIMG1192Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Хематологичен анализатор Sysmex
 • Автоматичен биохимичен анализатор BS 300
 • Автоматичен глюкометър BIOSEN
 • Полуавтоматичен коагулометър START
 • Имунологичен анализатор за хормони и туморни маркери – AIA 600
 • Микроскопи

CIMG1194В медико-диагностичната лаборатория се извършват следните видове изследвания:

 • Урина – pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетотела, уробилиноген, билирубин, кръв и седимент.
 • Кръвна картина – хемоглобин, хаматокрит, еритроцити, левкоцити, тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки.
 • Хемостазни показатели – време на кървене, протромбиново време, фибриноген.
 • Клинично-химични изследвания – глюкоза, креатинин, урея, общ белтък, албумин, билирубин (общ и директен), АСАТ, АЛАТ, КК, ГГТ, амилаза, пикочна киселина, холестерол, триглецириди, холестерол в HDL и LDL, желязо, ЖСК, калий, натрий, калций, неорганичен фосфор, алкална фосфатаза.
 • Хормони – FT3, FT4, TSH, PRL (пролактин), TES (тестостерон), Е2 (естрадиол), PROG (прогестерон), FSH, LH, TPO, HCG, 17-OH, DHEA, 4 androstendion, PTH, STH, свободен кортизол в урината, кортизолов профил, Микроалбуминурия, Progesteron;
 • Туморни маркери – PSA, AFR, CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3, SCC, TG, NSE.

 

Специалисти

Д-р Мариана Николова Михайлова, договор с НЗОК