Ренгенология

Епохалното откритие на рентгеновите лъчи и лъчите от радиоактивния разпад изигра решаваща роля за задълбочаването на нашите познания върху строежа на материята. Това откритие намери ценно и плодотворно приложение в медицината.

Рентгенологията обхваща приложението на рентгеновите лъщи с диагностични цели. Тя включва изучаването на многобройните рентгенови диагностични методи за изследване на различните области на човешкото тяло в норма и патология и обслужва с диагностична цел всички медицински дисциплини.

Не без основание някои я наричат патоанатомия на живия човек.

Рентгенологията е високотехнологична медицинска специалност, при която с помощта на ренгенови лъчи, ултразвук и магнитно поле се получават образи на изследваните органи и системи. В последните години образната диагностика претърпя изключително бурно развитие с въвеждането на нови методи на изследване, по-малко лъченатоварващи и по-високо информативни.

Рентгенологията се прилага както при спешните състояния за установяване на травматични увреди, така и при лечение на различни видове болести за проследяването на терапевтичния ефект.

Образната диагностика се дели на мусколоскелетна, сърдечно-съдова, диагностики на торакса, на жлъчно-чернодробната и панкреасна системи, на хранителния тракт, урорентгенология и неврорентгенология. Като нов дял се обособи и мамодиагностиката.

Компютърната томография (КТ) или „скенер” представлява неинвазивен метод на рентгеново изследване, който подпомага лекарите да диагностицират и проследяват различни медицински състояния, което би било трудно чрез други методи.

Ком

Изследванията с КТ днес са по-бързи и с по-голяма диагностична стойност от когато и да било преди. Инсталираната в „ДКЦ-I Добрич” ООД, многосрезова апаратура от последна генерация осигурява високо качество на образа с цел точна диагностика при най-малко възможно рентгеново облъчване. Обемът радиация, който се получава от изследването е по-малък от този, който се абсорбира от външната среда за три години. Компютърната томография се използва от медицинските специалисти като метод за диагностика най-често при изследване на мозъка, синусите, гръдния кош, корема и таза.

CIMG1186Лабораторията разполага със следната апаратура:

 • Спирален компютърен томограф марка Toshiba, модел Alexion Access Edition
 • Рентгенографичен с рентгеноскопичен апарат Siemens
 • Рентгенографичен апарат “Philips”
 • Ехограф “Honda”
 • Мамографичен апарат, Siemens – “Мамомат – ІІ”
 • Остеометър “Osteo pro”
 • Проявителни машини – 2 бр.
 • Негативоскопи – 3 бр.

В кабинета по образна диагностика се извършват следните дейности:

 • Рентгенологични изследвания
 • Ултразвукови изследвания
 • Високоспециализирани изследвания – компютър-томографско изследване (скенер), венозна урография и хистеросалпингография.

Здравни дейности гарантирани от бюджета на НЗОК и стойността, която заплаща съгласно чл.64а, ал.1,  т.1 и т. 2 от ЗЗО

06_02 – Рентгенография на челюстите в специални проекции
06_03 – Рентгенография на лицеви кости
06_04 – Рентгенография на околоносни синуси
06_05 – Специални центражи на черепа
06_06 – Рентгенография на стернум
06_07 – Рентгенография на ребра
06_08 – Рентгеноскопия на бял дроб
06_09 – Рентгенография на крайници
06_10 – Рентгенография на длан и пръсти
06_11 – Рентгенография на стерноклавикуларна става
06_12 – Рентгенография на сакроилиачна става
06_13 – Рентгенография на тазобедрена става
06_14 – Рентгенография на бедрена кост
06_15 – Рентгенография на колянна става
06_16 – Рентгенография на подбедрица
06_17 – Рентгенография на глезенна става
06_18 – Рентгенография на стъпало и пръсти
06_19 – Рентгенография на клавикула
06_20 – Рентгенография на акромиоклавикуларна става
06_21 – Рентгенография на скапула
06_22 – Рентгенография на раменна става
06_23 – Рентгенография на хумерус
06_24 – Рентгенография на лакетна става
06_25 – Рентгенография на антебрахиум
06_26 – Рентгенография на гривнена става
06_28 – Рентгенография на череп
06_29 – Рентгенография на гръбначни прешлени
06_30 – Рентгенография на гръден кош и бял дроб
06_31 – Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
06_32 – Обзорна рентгенография на корем
06_33 – Рентгенография на таз
06_34 – Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
06_35 – Томография на гръден кош и бял дроб
06_37 – Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
06_38 – Рентгеново изследване на тънки черва
06_39 – Иригография
10_01 – Компютърна аксиална или спирална томография
10_03 – Мамография на двете млечни жлези
10_04 – Ехография на млечна жлеза
10_58 – Хистеросалпингография
10_60 – Венозна урография

 

Специалисти Образна диагностика

Д-р Блага Николова, договор с НЗОК