Мед. дейности и цени

І. Основен пакет по следните специалности

По-долу можете да видите списък със специалиалностите, застъпени в ДКЦ-І Добрич. За да научите подробности за всяка една от тях, моля щракнете върху името на специалността.

ІІ. Високоспециализирани медицински дейности (ВСД)

 • Сърдечно-съдов тест с натоварване
 • Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка с изключение на химична каутеризация
 • Колпоскопия с прицелна биопсия
 • Аспирационна ендометриална биопсия
 • Вземане на биопсичен материал от нос
 • Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абцеси
 • Пункция и аспирация на максиларен синус
 • Доплерова сонография
 • Електроенцефалография (ЕЕГ)
 • Електромиография (ЕМГ)
 • Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
 • Ехокардиография
 • Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
 • Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
 • Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
 • Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
 • Венозна анестезия
 • Пакет „Клинична лаборатория”
  > Хормони
  > Микроалбуминурия
 • Пакет „Рентгенология”
  > Хистеросалпингография
  > Венозна урография
  > Мамография на млечни жлези.
 • Електромиография (ЕМГ).

ІІІ. Амбулаторни процедури

 • АПр 18 – Оперативни процедури  при Ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност
 • АПр 19 – Оперативно отстраняване на катаракта
 • АПр 21 – Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
 • АПр 29 – Поетапна вертикализация  и обучение в ходене

 

IV. Нови медицински дейности

Медхаус и Медтранс
медицинско обслужване по домовете

Цел
Предоставяне на качествена медицинска помощ в домашни условия.

Предмет на дейност

 • Осигуряване на здравни грижи на трудно подвижни, възрастни и тежко болни хора в домашни условия от специалисти по здравни грижи;
 • Осигуряване на рехабилитационно-възстановителни мероприятия от рехабилитатор;
 • Клинико – лабораторна диагностика;
 • Преглед от специалист;
 • Медицински транспорт с оборудвана линейка;

Видове медицински услуги

 • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия, манипулации:
  > поставяне на мускулни, подкожни и венозни инжекции;
  > венозни вливания, поставяне и смяна на системи;
  > поставяне и смяна на катетри;
  > смяна на превръзки и др.
 • Домашна рехабилитация:
  > раздвижване на лежащо болни и профилактика на усложненията;
  > вертикализация на пациенти;
  > раздвижване на пациенти след мозъчен инсулт;
  > рехабилитация след ортопедични операции на тазобедрена или колянна става;
  > обучение в ходене със и без помощни средства;
  > обучение в грижи за лежащо болни;
  > рехабилитация на деца с ДЦП.
 • Вземане на биологичен материал за клинико-лабораторни изследвания;
 • Консулт със специалист;
 • Медицински транспорт с оборудвана линейка за превоз на лежащо болни от дома до лечебно заведение и обратно в областта или страната, с възможност за придружител – медицинско лице;

Кадрови ресурс
Eкип от специалисти – лекари, специалисти по здравни грижи, рехабилитатори и клинични лаборанти, служители на „ДКЦ-I Добрич“ ЕООД.

Предназначение
Пациентите получават необходимите качествени здравни грижи и услуги у дома, а семействата им спокойствие и сигурност, че са поверили близките си в добри ръце.

V. Ценоразпис на предлаганите медицински услуги

 1. Утвърден ценоразпис на предоставяни медицински услуги