Категория Здравни беседи

В Памет на Д-р Мариян Ананиев – Поклонение на 30 ноември в гр. Добрич

Dr_AnanievС прискърбие Ви съобщаваме , че на 26.11.2023 г. ни напусна
Д-р Мариян Ананиев – Управител на „ ДКЦ-1 ДОБРИЧ” ЕООД гр.Добрич!

Поклонението ще се извърши на 30.11.2023 г. от 10:30 часа до 12:30 часа в залата на Погребална агенция „Харон”!

Виж още

СЪОБЩЕНИЕ

След разглеждане на документите на участниците по чл.39, ал.2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и техническите предложения на представените оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за ръце и кожа, за инструменти и за повърхности и сервизни помещения за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ООД по обособени позиции, ...

Виж още

АНАЛИЗ НА ДИСПАНСЕРИЗИРАНИТЕ ЗА ГЛАУКОМА ПАЦИЕНТИ В „ДКЦ-І ДОБРИЧ”ООД

Към 1 март 2014 година в „ДКЦ-І Добрич”ООД има 736 души, диспансеризирани за глаукома. Разпределението им по пол е: 65.4 % (481) жени, а  34.6 % (255) мъже. По възраст пациентите са разпределени в следните групи:

  • до 30 години – 7 (0.9 %)
  • от 31 до 40 години – 20 (2.7 %);
  • от 41 до 50 години – 35 (4.8 %);
  • от 51 до 60 години – 116 (15.8 %);
  • над 61 години – 558 (75.8 %);

От тях 70.2 % (517) живеят в градовете на област Добрич, а 29.8 % (219) в селата.

От диспансеризираните за глаукома 83.4% (614) са с първична глаукома, останалите – 16...

Виж още

„Да се преборим с неоткритата глаукома”

Виж още

Хроничен тонзилит и аденоидит в детската възраст

Хроничният тонзилит е общо заболяване на организма с хронични възпаления на сливиците. Характеризира се с повтарящи се остри тонзилити и особени изменения на сливиците. От времето преди Хипократ, хроничният тонзилит е най-интересното заболяване в областта на лимфоидния гърлен пръстен. И днес е все още предмет на спорове относно значението му в областта на общата патология на човека. Все пак съгласно съвременните ни знания е прието значението на тонзилит да се определя главно от отношенията му с редица заболявания – ревматизъм, артрит, нефрит, мио и ендокардит и др...

Виж още

Рак на дебелото черво

Ракът на дебелото черво е вид болестно състояние, разновидност на рака. Негови жертви са мъже ижени между 40 и 60 години.

Дебелото черво се намира на края на храносмилателната система и е с дължина 1,5–2 метра. Състои се от сляпо черво,възходящо черво,напречно черво,низходящо черво, сигмовидно червои право черво.

Какво е рак на дебелото черво?

Най-вътрешната част на дебелото черво е лигавицата.Тя се явява преграда между съдържанието му и външната среда...

Виж още

Очни проблеми при работа с видеотерминали

Навлизането на модерните технологии в ежедневието ни води до непрекъснато увеличаване на броя на работещите на видеотерминали.Това е свързано с нарастване на пациентите с очни проблеми, предизвикани от продължителната работа на компютър. Над 50% от работещите на видеотерминали (ВТ) се оплакват от очен дискомфорт.

За обединяване на тези проблеми е въведено понятието компютърен зрителен синдром (КЗС)...

Виж още

Намалението на слуха – медицински и социален проблем

Слухопротезирането- съвременен метод да се помогне на хората с трайно увреждане на слуха.

 От всички анализатори, слухово-вестибуларният се развива последен във филогенетично отношение. Счита се ,че той е и най-усъвършенстван.Докато зрителният анализатор различава само седем основни цвята, то слуховият възприема безброй звуци в диапазона от 16 до 20 000 херца, освен това той не може да бъде изолиран дори при дълбок сън (за него няма създадени от природата предпазни механични защити, както например при очите са клепачите) т.е. той е в “постоянна бойна готовност”, ако разбира се няма функционални и органични увреждания...

Виж още

Морелечение на Псориазис Вулгарис

Псориазис вулгарис е едно от разпостранените кожни заболявания. То протича хронично, с периоди на изостряне и покой. Засяга хора в най-активната им възраст. През летните месеци интензитетът на слънчевата радиация нараства и заболеваемостта е най-ниска, а през зимно-пролетните -–се повишава.

Неяснотата в причината на заболяването все още, създава трудности и при лечението. Но многото сравнителни проучвания днес доказват, че при морелечение се получават най-добри резултати – непосредствени и далечни...

Виж още

Мозъчен инсулт – рискови фактори и профилактика

Мозъчно-съдовите заболявания /МСЗ/ са сред най-важните проблеми в здравеопазването в развитите страни.Те се характеризират с висока заболеваемост, болестност и смъртност.

Мозъчният инсулт /МИ/ е клиничен синдром, характеризиращ се с остра загуба на една или повече мозъчни функции в резултат от нарушаване на кръвоснабдяване в определена област на мозъка, продължаващо повече от 24 часа или водещи до смърт.

МИ са два основни вида: исхемични и хеморагични...

Виж още